תחומי פעילות

פיקוח וניהול פרויקטים
תכנון והקמת מפעלים ומערכי ייצור
חשמל אוטומציה ובקרה
ראייה ממוחשבת
מערכות לניהול ייצור (MES)
זימון ייצור
סימון ועקיבה
התייעלות אנרגטית
פיתוח פתרונות תוכנה


Print